"Здраво" на англиски

Како да се каже "Здраво" на англиски, превод на "Здраво" на англиски :

Здраво

Hello

Здраво

Hey there

здраво

Hello there

здраво

Healthily

здраво

Sound market

Здраво

Hello to you

На оваа страница ќе најдете многу примери на преведени реченици содржи "Здраво" од Македонски до Англиски

Пребарувач на преводи. Примери се внесени од страна на корисниците и, исто така, собрани од други веб-сајтови..

10 примери реченици

 • Sergey Hey, J.T., J.T., can you hear me J.T Yes. hello, hello.
 • hello Are you there Inspector Singh here.
 • Hey, hello Is there anybody in the house
 • Well, hello. Welcome to Monica's. hello.
 • Psychology, sergeantMajor. hello there.
 • Aren't you going to say hello hello.
 • KNOCKS hello hello Mrs. Westover
 • Hey, is this thing on hello hello
 • hello, Casey. hello, Vince Larkin.
 • I'll come there right away. hello
 
  Hi  Hello  Hey  -Hi  hello
   
Langs.Education © 2023
Избери го јазикот на
 • English
 • Español
 • Français